Best Practice Guidelines Greenhouse Water Management

Wist je dat voor het kweken van een kilo tomaten in het open veld maar liefst 60 liter water nodig is, terwijl dat in de hydrocultuurteelt slechts 15 liter is? Een verdere besparing tot 4 liter water per kilo kan worden bereikt met behulp van de modernste technologieën in de kas. De besparing is te danken aan efficiëntere methoden voor het gebruik van water, zoals irrigatiemeting bij het gewas of hergebruik van afvoerwater.De informatie in de "Best Practice Guidelines for Greenhouse Water Management" is een voorbeeld van een gezamenlijke aanpak. Leveranciers werken samen, bundelen kennis en ervaring en geven advies om betere milieuprestaties in de glastuinbouwsector mogelijk te maken via:

  • Efficiënter gebruik van watervoorraden
  • Verminderen van vervuiling en milieuproblemen die veroorzaakt worden door afvloeiing van kunstmest.

More advice