Water cyclus in de kas

Op deze pagina geven we wat achtergrondinformatie en definities met betrekking tot de watercyclus in de kas.

A scheme showing the flow of water from the different sources through the greenhouse to the plants

De cyclus begint met de invoer van vers gietwater, dit wordt vaak de primaire watervoorziening voor de kas genoemd. Dit zou bij voorkeur regenwater moeten zijn dat van het dak wordt opgevangen. Wanneer de hoeveelheid regenwater onvoldoende is (en/of opslag te duur is), kunnen alternatieve primaire watervoorzieningen worden gebruikt, zoals grondwater, oppervlaktewater of kraanwater. Dit water moet echter voldoen aan de kwaliteitseisen voor gebruik in een hydrocultuursysteem (zie download "Best Practice Guidelines for Greenhouse Water Management").

Meer advies